Een concreet actieplan opstellen


Independent FACTS Management heeft een bewezen staat van dienst in International Business en International Business Development

Wij onderzoeken gericht naar uw mogelijkheden en risico’s in het buitenland en we werken samen toe naar een concreet, uitvoerbaar actieplan.

De individuele coaching is een bewustwordings- en activeringstraject met een land- of regio-onafhankelijke oriëntatie, dat uit drie opvolgende stappen bestaat:

in 3 tot 5 gesprekken komt het volgende aan bod:
1. Waar is uw onderneming goed in?Wat wilt u bereiken?

2. Welke landen bieden kansen? Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welk(e) land(en) bieden de beste mogelijkheden?

3. Wat heeft u nodig om uw kansen in het gekozen land/de gekozen landen te verzilveren?

———————————————————————————————————————————–

Independent FACTS Management has a proven track record in international business and international business development

We examine your opportunities and risks abroad and we work together towards a concrete, achievable action plan.

3 to 5 meeting in which the following topics will be handled:

  1. Where is your company good at? What you want to achieve? Which countries offer you the best opportunities?
  2. How attractive are the selected countries? Which country or countries offer the best opportunities?
  3. What do you need to redeem your chances in the chosen country / countries?