Ondernemen in buitenland


Is de Nederlandse markt te klein voor uw dienst of product?

Ziet u mogelijkheden in export naar het buitenland?

Maar bent u niet zeker of u succesvol kan worden in het gekozen land?

—————————————————————

The Dutch market is too small for your service or product?

Do you see abroad opportunities in exports?

But you are uncertain whether you could be successful in your chosen country?

 

help button

Wij helpen u met deze vragen goed op weg zodat u succesvol internationaal kan ondernemen.

Neem nu contact op met Ondernemen in Buitenland via 023- 52 191 20 

of stuur een mail naar info@ondernemeninbuitenland.nl voor een gratis intake

Komt u in aanmerking?

Dan kunt u de voucher ‘Support International Business’ bij de RVO.nl aanvragen.

Het traject kan u dan met korting doorlopen en de stap om succesvol te ondernemen of verder te ondernemen

in het buitenland is reëel dichtbij gekomen.

—————————————————————————–

We help you on track with these questions on your way so that you can do business successfully internationally.

Contact Ondernemen in Buitenland now via 023-52 191 20

or send an email to info@ondernemeninbuitenland.nl for a free intake

Are you eligible?

Then you can request the ‘Support International Business’ voucher from RVO.nl.

You can then go through the process with a discount  and the step to successfully do business or take it further

abroad has come really close.