Supply Chain | Logistiek

HennyFACTS-KLM-toestellen-COVID-time
Kwartaaleinde en de stress op de Supply Chain.

Ieder kwartaal maar ook aan het einde van het jaar is hetzelfde.
Verkoop is leidend in ieder bedrijf i.v.m. aandeelhouders.
Het vreemde is dat men enkel en alleen kijkt naar verkoop.
In de laatste dagen van een kwartaal of eindejaar wordt er druk gezet op de verkoop.

Men dient dan het maximaal aantal producten te verkopen:

die nog niet nodig zijn bij de afnemer
die tegen een goedkopere prijs worden verkocht, want de afnemer is met dit fenomeen bekent
die tegen andere inco-terms worden verkocht omdat afnemer weet van de schaarste aan iedere eind van een kwartaal
die voor heel veel meer stress zorgen in het bedrijf op alle afdelingen
die … en nog meer

waarbij het transport naar klant veelal duurder is of moet worden geabsorbeerd door verkopende partij
waarbij het transport veelal minder duurzaam is
waarbij onnodig opslag wordt gecreëerd
waarbij onnodig overuren worden gedraaid

waarbij … en nog meer

De forecast realistischer weergeven zou een pré zijn.
Meer de nadruk op een zo goed mogelijke flow i.p.v. onnodige salespieken creëren.

In de tegenwoordige tijd is mijns inziens deze hectische periode onnodig en een farce: omdat het succes van een bedrijf niet enkel alleen wordt gemeten aan verkoop:

*Productie: onregelmatig produceren
*HRM: overwerk structureel goed vindt tijdens deze periodes (productie en logistiek)
*ICT: Eigenlijk betekent dit dat een organisatie zijn data niet op orde heeft (eerder signaleren) of data niet beschikbaar is bij de nodige afdelingen
*Verkoop: geen goede relatie heeft met haar of zijn klanten (waarom dezelfde klanten ieder kwartaal prijsgunstiger leveren)
*Financiën: geen goed beeld en beleid heeft (cijfers dalen en pieken creatie)
*Transport: minder duurzaam kan zijn (i.p.v. ocean naar air) en zeer kostbaar
En nog meer …

Bij kwartaaleinde vraagt men van de afdeling Logistiek (veelal gezien als een kostenpost) om
wonderen qua handling en distributie tijdens de einde kwartaal- (jaar) periode en dat tegen elke prijs want er dient geleverd te worden.

En erna …
Geen erkenning van de ‘wonderen’ die zijn verricht maar alleen:
graag de kosten terugdringen op logistiek | distributie!

Is dat realistisch te vragen van een afdeling logistiek, op zichzelf?
Of van alle afdelingen seperaat?

Het proces begint bij de klant (demand) en wordt gestuurd vanaf productie (supply).
Alles is verweven met elkaar en dient men de kosten overal duidelijk in beeld te brengen.
Het vervelendst is dat deze ontwikkeling (kwartaaleinde of eindejaars) niet van vandaag of gisteren is maar toch nog steeds zeer wordt verwacht en gewaardeerd door management.
Maar wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde?

Work starts from problems and learning starts from questions. Work is creating value and learning is creating knowledge.
Both work and learning require the same things: interaction and engagement (Esko Kilpi)

Wanneer verkoop een goed contact heeft met zijn of haar klanten is op ieder moment in het jaar een goed moment om te zien welke waarden sales kan toevoegen aan klant en bedrijf die men vertegenwoordigt.
Een holistische benadering inclusief de SDG doelen.

En mijn vraag is dan ook:
graag de kosten terugdringen op logistiek|distributie!

Is dat een juiste vraag om alleen nog aan een afdeling logistiek|distributie te vragen?
#supplychain #logistiek #weconomics #toekomstmakers #includeall #ecosystem #allconnected #allseperate #ownyourvalue