Internationale Projecten en kansen


Projecten en kansen bij ondernemen in het buitenland voor in Nederland gevestigde bedrijven en v.v.

Alle landen zijn natuurlijk een mogelijkheid om te gaan ondernemen in het buitenland.

Wij willen hierbij een paar landen noemen.

We hebben hier momenteel specifiek nauwe banden mee.

Of we hebben er projecten mee.

Projecten  waarbij wij direct u kunnen assisteren om  internationaal te gaan ontwikkelen :

Benin

Duitsland

Frankrijk

Gambia

Griekenland

Guinea-Conakry

Italië

Kameroen

Marokko

Liberia

Nieuw Zeeland

Sierra Leone

UK

USA

Zweden

Deze projecten brengen alle stakeholders samen zoals (Technische) Universiteiten, Nederlandse en buitenlandse regering, bedrijven, bankwereld e.d.  zowel in Nederland als in het buitenland samen succesvol te zijn.  Samen te groeien op een duurzame manier. Het kán. We ondersteunen u graag bij het hoe op een praktische manier. Onderneem MVO duurzaam, ook in het buitenland.

Dat neemt niet weg dat via het wereldwijd netwerk waartoe Mw. Henny Dingemans behoort zij toegang heeft tot ongeveer 40+ landen wereldwijd. Wij kunnen u begeleiden aan deze zijde en plaatselijk aan de andere zijde door dit netwerk. Staat hierboven uw beoogde land niet bij, neem gerust contact op. Wij bestrijken bijna alle continenten en ook aan de andere zijde staan kollega’s klaar om uw plaatselijk bij te staan. Relaties zijn allemaal CEO niveau.

INTERESSE?

Voor informatie over de status huidige projecten, info@ondernemeninbuitenland.nl

_________________________________________________________________________________________________________

Projects and opportunities in doing business abroad for Dutch established companies.

All countries are of course an opportunity to do business abroad.

We would like to mention a few countries.

We currently have a particularly close relationship with this.

Or we have projects with it. Projects  whereby we can directly assist you to develop  internationally :

Benin

Cameroon

Germany

France

Gambia

Greece

Guinea Canakry

Italy

Liberia

Maroc

New Zealand

Sierra Leone

UK

USA

Sweden

These projects bring together all stakeholders such as (Technical) Universities, Dutch and foreign government, companies, banking, etc.  to be successful together, both in the Netherlands and abroad. Growing together in a sustainable way. It’s possible. We are happy to support you in the how in a practical way. Doing Business MVO, also abroad.

This does not alter the fact that through the worldwide network to which Ms. Hendrika Dingemans belongs, she has access to approximately 40 countries worldwide. We can guide you through coaching on this side and locally on the other side through this network. If your intended country is not listed above, please feel free to contact us. Relations are all on CDEO level.

INTERESTED?

For information about the status of current projects, mail us info@ondernemeninbuitenland.nl