Support International Business (SIB)


Bent u een ondernemer met de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan?

En weet u al welke buitenlandse afzetmarkt de beste kansen biedt voor uw product of dienst?

Dan is de Support International Business (SIB) regeling iets voor u.

Met deze subsidie kunt u verschillende activiteiten (deels) financieren om de stap te zetten naar internationaal zakendoen.

Wat is SIB?

Support International Business (SIB) is een subsidie waarmee u uw activiteiten financiert om uw zakelijke kansen te vergroten in een specifiek buitenland, uw doelland.

U kunt voor de volgende activiteiten subsidie krijgen:

SIB Coaching

U leert, met hulp van een coach, hoe u uw uitvoer naar het doelland het beste organiseert.

Met deze coach kunt u sparren over uw vragen.

Na de coaching bezit u voldoende kennis om bijvoorbeeld zelf een exportplan te schrijven.

Voor wie?

Mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk met een eigen product of dienst kunnen gebruikmaken van deze subsidie. U heeft de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan. U weet al welke buitenlandse afzetmarkt het beste bij uw product of dienst past en ziet daar kansen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van deze subsidie, doorloopt u de volgende 3 stappen:

  1. Zoek een adviseur die bij uw vraag past.
  2. Vraag de adviseur om een offerte en een CV. In de offerte staat welke diensten deze persoon gaat leveren en wat die dienstverlening per onderdeel kost.
  3. Offerte ontvangen? Vraag dan binnen 3 maanden de subsidie aan.

U moet zelf de SIB-subsidieaanvraag doen. Een SIB-subsidie mag niet worden aangevraagd door dezelfde partij die ook met deze subsidie wordt betaald.

Subsidie aanvragen vanuit Nederland met eHerkenning 2+

Vraagt u de subsidie aan vanuit Nederland? Dan heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Meer info over deze regeling: lees hier op de site van RVO verder

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 50% van de kosten, tot een maximum van € 1.000.

Details:

  • De coaching omvat maximaal 3 gesprekken van 2 uur.
  • Mw. H.A.G.M. Dingemans is van Independent FACTS Management is onze SIB coach en heeft jarenlange ervaring hierin en is bekend bij RVO als zijnde SIB coach. Mail haar:  info@ondernemeninbuitenland.nl en zij neemt contact met u op.

————————————————————————————————————————————————————-

Support International Business (SIB) (English text)

Are you an entrepreneur with the ambition and capacity to enter the international market?

And do you already know which foreign sales market offers the best opportunities for your product or service?

Then the Support International Business (SIB) scheme is possibly an option for you.

With this subsidy you can (partly) finance various activities to take the step towards international business.

What is SIB?

Support International Business (SIB) is a grant that allows you to finance your activities to increase your business opportunities in a specific foreign country, your target country.

You can receive grants for the following activities:

SIB Coaching

You will learn, with the help of a coach, how best to organize your export to the target country.

With this coach you can spar about your questions.

After the coaching you will have sufficient knowledge to, for example, write an export plan yourself.

For whom?

SMEs in the Netherlands and the Caribbean Netherlands can make use of this subsidy.

To request

To apply for this grant, you must go through the following 3 steps:

Find an advisor that fits your question.
Ask the consultant for a quote and a CV. The quotation states which services this person will provide and what that service costs per part.
Receive a quote? Then apply for the subsidy within 3 months.
You must submit the SIB subsidy application yourself. A SIB subsidy may not be applied for by the same party that is also paid with this subsidy.

Applying for a subsidy from the Netherlands with eHerkenning 2+

Are you applying for the subsidy from the Netherlands? Then you need eHerkenning level 2+. Don’t have it yet? Then first apply for eHerkenning. Please allow a few days for processing time.

More information about this scheme: read more here on the RVO site

Grant amount

The subsidy amounts to 50% of the costs, up to a maximum of € 1,000.

Details:

The coaching consists of a maximum of 3 conversations of 2 hours.
Mrs. H.A.G.M. Dingemans is from Independent FACTS Management and is our SIB coach and has many years of experience in this and is known at RVO as a SIB coach. Mail her:   info@ondernemeninbuitenland.nl and she will contact you.

———————————————————————————————————————————————————–