Nieuws – news


Ondernemen in het Buitenland! 

 

Ondernemen In Buitenland RVO Handelsmissie Zuid Afrika

OPROEP:

Vrouwelijke ondernemers

worden met nadruk uitgenodigd om deel te nemen aan deze missie.

Handelsmissie Zuid-Afrika: digitale transformatie

4 t/m 8 April 2022

Bent u actief op het gebied van digitalisering in cybersecurity en/of digital health en wilt u inspelen op de kansen in Zuid-Afrika? Ontdek de kansen voor uw bedrijf in dé digitale transformatie-hub van Afrika.

Deze fysieke missie volgt op de virtuele missie van 2021.

Voor wie?
Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende sectoren:

  • cybersecurity, waaronder gegevensintegriteit en versleuteling;
  • healthtech, waaronder e-health en medtech;
  • ontwikkelingen op het gebied van smart cities voor publieke en private infrastructuur (overheden, financiële instellingen, nutsbedrijven, telecom).

Lees verder

Uw kansen onderzoeken?

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Is het nu de tijd voor u om u zich hierin te verdiepen en buiten onze landsgrenzen te kijken?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Tot ziens!
Groeten van 

Henny Dingemans

Coach / mentor Internationaal Ondernemen

Exporteren of Importeren

Geregistreerde RVO coach voor SIB traject

Independent FACTS Management  | Ondernemen In Buitenland
www.click2facts.nl  |  www.ondernemeninbuitenland.nl
Mob: + 31 (06) 12393490  |  Tel: +31 (23) 5219120